Best Marathi money quotes आवडत्या पुस्तकातील पैशांच्या गोष्टी

marathi money quotes

Marathi money quotes

Marathi money quotes ह्या लेखात आज Richest man in Babylon ह्या पुस्तकाची समीक्षा बघूया.

पैशांचे काही नियम असतात आणि ते पाळले तर पैसा तुमच्याकडे येतो आणि वाढतो सुद्धा. पैशांच्या गोष्टी पुस्तकातून समजत नाहीत असे बऱ्याच जणांचे मत असेल पण हे पुस्तक वाचल्याबर त्यांचा भ्रमनिरास होईल. हे छोटेसे पुस्तक तुम्हाला आर्थिक सवयींच्या Good Financial Habits खूप महत्वाच्या गोष्टी अगदी सोप्या भाषेत सांगते.

प्राचीन काळातील बॅबीलॉन हे शहर आपल्या समृद्धीच्या आणि श्रीमंतीच्या नावाने जगप्रसिद्ध होते. त्या शहराच्या वैभवाची आणि संपत्तीच्या नियमांची कशी सांगड आहे ह्याचे ह्या पुस्तकात गोष्टी रूपाने छान वर्णन केले आहे. Marathi money quotes ह्या शीर्षकाशी मिळते जुळते हे पुस्तक आपल्याला संपत्तीशी संबंधित काही महत्वाच्या गोष्टी शिकवून जाते.

marathi money quotes

माझ्या पैशांबद्दलच्या वाचलेल्या अनेक पुस्तकांपैकी बॅबीलॉन का सबसे अमीर आदमी हे एक फार परिणामकारक असे पुस्तक आहे. ह्या पुस्तकामध्ये बंजीर नावाचा एक रथ बनवणारा कारागीर आणि त्याच्या मित्रांच्या पैशाबद्दलच्या चर्चा लिहिल्या आहेत.

बॅबीलॉन नावाच्या प्राचीन शहरात गरीब आणि श्रीमंत लोक सोबत सोबत राहत असत. बंजीरचा चांगला मित्र कोबी हा संगीतकार असतो. ते दोघेही कुणाजवळ जास्त पैसे का असतात? आणि आपल्याकडे कमी का असतात? ह्या उत्तराच्या शोधात आपल्या एका श्रीमंत मित्राकडे जातात.

ह्या श्रीमंत मित्राचे नाव अरकाद असते. अरकाद बॅबीलॉन मधील एक खूप श्रीमंत व्यक्ती असतो. हे सगळे गरीब मित्र अरकाद च्या श्रीमंतीचे रहस्य विचारण्यासाठी त्याचेकडे जातात. त्यांच्या चर्चेतून आपण marathi money quotes हसत खेळत शिकू शकतो.

अरकाद आपल्याजवळील प्रचंड धनाचा काही गुणांसोबत कसा संबंध आहे, हे सांगताना त्याला भेटलेल्या अनेक शिकवणी बंजीर, कोबी आणि इतर मित्रांना सांगतो. ह्या महत्वाच्या सवयींचे Good financial habits, money management वर्णन करताना अरकाद त्याचे अनुभव वेगवेगळ्या गोष्टींच्या रूपाने मित्रांना सांगतो. ह्या गोष्टी प्राचीन बॅबीलॉनच्या वर्णन स्वरूपात लिहिल्या असल्याने वाचकाला जुन्या काळात घेऊन जातात. पण त्या काळातील संपत्ती मिळवण्याचे नियम Rules for money management आजही तेवढेच प्रासंगिक आहेत हे लेखक वारंवार लिहून वाचकांना कळत नकळत ह्या सवयींच्या आजूबाजूला फिरवत राहतो आणि हेच ह्या पुस्तकाचे वेगळेपण आहे असे वाटते.

थोडक्यात लेखक वाचकांना महत्वपूर्ण आर्थिक सवयी घोटून घोटून शिकवण्यामध्ये पूर्ण यशस्वी झाला आहे असे माझे मत आहे. आणि म्हणूनच money management विषयामध्ये हे पुस्तक माझे आवडते पुस्तक आहे.

ह्या पुस्तकात अनेक गोष्टीतून आर्थिक सवयींचे Financial habits वर्णन केले आहे. प्रत्येक प्रकरणातून संपत्तीबद्दलच्या काही शिकवणी Rules for assets मांडल्या आहेत. पुस्तकातील प्रत्येक प्रकरणातील माहिती जरा लांबच होईल म्हणून How to save money in marathi ह्या शीर्षकाखाली ‘रिकाम्या खिशाचे/पर्सचे सात उपाय’ ह्या प्रकरणातील थोडी माहिती पाहूया.

‘रिकाम्या खिशाचे सात उपाय’ ह्या प्रकरणात लेखकाने कुणाचे पैशांचे खिसे कसे रिकामे असतात आणि ते पैशाने भरण्यासाठी काय उपाय करावेत ह्याचे उपयोगी वर्णन केले आहे. हे नियम सांगताना अरकाद (श्रीमंत मित्र) आपल्या गरीब मित्रांना सांगतो कि हे नियम जरी साधारण वाटत असतील तरी त्यांना कमी मानू नका कारण सत्य नेहमी साधारण असते. खालील नियम हे Marathi money quotes साठी अगदी योग्य आहेत ह्याचा अंदाज तुम्हाला देखील येईलच.

marathi money quotes
 1. आपण कमाविलेल्या प्रत्येक दहा नाण्यांपैकी एक नाणे स्वतःसाठी ठेवा: Pay yourself first. तो गरीब मित्रांना सांगतो कि तुमचा खाली बटवा पैशाने भरण्यासाठी तुम्हाला एक काम नियमाने करावे लागेल. हे काम म्हणजे जेव्हा सुद्धा तुम्हाला कोठून पैसे मिळतील, त्यातील दहा टक्के भाग बाजूला काढायचा आणि तो वाचवून ठेवायचा. कमाई अशा प्रकारे वापरा कि फक्त 90 टक्के कमाई खर्च होईल. 10 पैकी 1 नाणे नेहमी बचत होईल ह्याची खात्री करा.
 2. खर्च नियंत्रित करा: Control your expenses. अरकाद (श्रीमंत मित्र) आपल्या गरीब मित्रांना म्हणतो; तुम्ही म्हणाल कि माझे पूर्ण कमाईमध्ये सुद्धा खर्च भागत नाही मग कमाईच्या 10 टक्के कसे वाचवायचे? ह्यावर उपाय सांगताना अरकाद सांगतो कि त्यासाठी तुम्ही आपले खर्च लिहून ठेवा (Make a list of expenditure) आणि फक्त तेच खर्च लक्षात ठेवा जे तुम्हाला अति आवश्यक आहेत. थोडा विचार केला तर तुम्ही अनावश्यक खर्च सहज ओळखू शकाल आणि माझे (अरकादचे) हे निरीक्षण आहे कि जेव्हा तुम्ही 10 % वाचवता तेव्हा तुमचे उरलेल्या 90 टक्क्यात सुद्धा काम भागते. तुमच्या इच्छा अमर्याद आहेत आणि त्या सगळ्या पूर्ण होऊ शकत नाही. आवश्यक खर्च तुमच्या कमाईच्या प्रमाणात नेहमी वाढत जातील (Essential expenses will always grow in proportion of your income) म्हणजे तुमची कमाई वाढली तर आवश्यक खर्च सुद्धा वाढतील, त्यामुळे नेहमीच अशा काही इच्छा असतील कि त्या पूर्ण होऊ शकणार नाहीत. जास्त पैसे असणाऱ्यांच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतात हे खरे नाही. त्यांची सगळ्या ठिकाणी फिरण्याची इच्छा पूर्ण होऊ शकत नाही कारण त्यांना वेळेची मर्यादा (Limitation of time) असते, चमचमीत खाण्याची इच्छा पूर्ण होऊ शकत नाही कारण खाण्याची एक मर्यादा (Limitation of eating) असते. त्यामुळे तुमच्या एका एका रुपयांच्या खर्चाने तुमचे जास्तीत जास्त समाधान झाले पाहिजे. दुसऱ्या शब्दांत खर्च केलेल्या प्रत्येक नाण्याच्या बदल्यात तुम्हाला पूर्ण समाधान वाटले पाहिजे. असा आवश्यक खर्च करताना दहा टक्के रक्कम कधीच खर्च करू नका. हाच भाग तुमच्या खिशाला हळूहळू पैशाने भरण्यासाठी उपयोगी आहे.
 3. आपल्या पैशांपासून काम करवून घ्या: Let money should work for you. प्रत्येक बचत केलेले नाणे अशा प्रकारे गुंतवा जेणेकरून ते अधिक नाणी आणेल. जेव्हा तुमचे पैसे तुमच्यासाठी काम करतील तेव्हा ते अजून नाणी आणतील आणि अशा प्रकारे ह्या नाण्यांची एक सोनेरी फौज तुमच्यासाठी अखंड काम करत राहील. जेव्हा तुम्ही काम करत नसाल त्या वेळेस सुद्धा तुमच्या नाण्यांची फौज तुमच्या खजिन्यात आणखी नाणे आणण्यासाठी काम करत राहील. This is known as leveraging.
 4. आपल्या खजिन्याची सुरक्षा करा: Secure your savings. अरकाद सांगतो कि आपल्या दहा टक्के बचतीमधून वाढत जाणारा खजिना हा सुरक्षित असला पाहिजे. धूर्त आणि लबाड लोक नेहमीच दुसऱ्यांच्या संपत्तीवर लक्ष ठेवून ते लुबाडण्यासाठी वेगवेगळे प्रलोभन दाखवतील पण अशा लोकांपासून आपल्या धनाची सुरक्षा करणे अत्यंत महत्वाचे असते. त्यामुळे समजदार लोकांच्या मार्गदर्शनाने ह्या खजिन्यातील रक्कम गुंतवा. जास्त परताव्याच्या मोहाने मुद्दल पण धोक्यात पडू शकते हे नेहमी लक्षात ठेवा. हे सांगताना अरकाद एका गोष्टीत काही व्यापारी हिरे दाखवून दुसऱ्याला काचेचे तुकङे कसे विकतात आणि त्याच्या जवळील धन कसे लुबाडून घेतात ह्याची गोष्ट आपल्या मित्रांना सांगतो. अशी महत्वाची माहिती असल्यामुळेच हे पुस्तक माझे आवडते पुस्तक My Favorite Book Essay in Marathi ह्यासाठी निवडले आहे.
 5. आपल्या घराचे मालक व्हा: ह्या शीर्षकाखाली अरकाद (गोष्टीतील पात्र) सांगतो कि जर व्यवस्थित योजना बनवली तर आपण एक स्वतःच्या मालकीचे घर घेऊ शकतो. ह्यासाठी बॅबीलॉन मधील सावकार तुम्हाला घर घेण्यासाठी मदत करू शकतील आणि मग तुम्ही तो खर्च हळू हळू त्यांना परत करू शकता. असे वाटते कि लेखकाने ह्या शीर्षकाखाली आजच्या काळात घर घेण्यासाठी बँकांचा वापर करून घर घेणे शक्य आहे ह्या गोष्टींचा पाठपुरावा केला असेल. फक्त ह्या गोष्टीला प्राचीन काळातील बॅबीलॉन मधील गोष्टींची जोड देऊन स्वतःचे घर असले तर नागरिक कसा समाधानी आणि प्रेरित होऊ शकेल ह्याचे वर्णन केले आहे. वर्तमान काळात घर असणे म्हणजे सुरक्षा आहे असे विचार करणाऱ्यांसाठी हे वर्णन नक्कीच उपयोगी आहे.
 6. भविष्यातील कमाई सुनिश्चित करा: Make assure future income. जीवनात लहानपण, तरुणपण ते वृद्धत्व हे नैसर्गिक आहे; त्यामुळे तुम्ही कमावते झाल्यापासूनच थोडा हिस्सा वृद्धत्वासाठी बाजूला ठेवा जेणेकरून वृद्धपणी ज्यावेळेस तुमची कमावण्याची ऊर्जा कमी होईल त्यावेळेस तुम्ही वाचवलेले पैसे कामात पडतील. वाचवलेले हे पैसे चांगला परतावा देतील ह्याची खात्री करून घ्या. This is also one important money quotes.
 7. तुमची कमावण्याची क्षमता वाढवा: Enhance your earning potential. अरकाद त्याची गोष्ट सांगताना मित्रांना सांगतो कि मी जेव्हा मृदापत्र लिहिण्याचे काम करत होतो तेव्हा माझे काही सहकारी माझ्यापेक्षा जास्त धन कमवायचे. हे फक्त ह्यामुळे शक्य होते कारण ते आपल्या कामात जास्त कुशल होते. ते पाहून मी सुद्धा एकाग्र होऊन प्रयत्न केले आणि मग मला सुद्धा त्याचे फळ जास्त मोबदल्याच्या रूपाने मिळायला लागले. जास्त ज्ञान म्हणजे जास्त कमाई. जर तुम्ही कारागीर असाल तर आपल्यापेक्षा हुशार कारागिरापासून शिकून घ्या; जर तुम्ही व्यापारी असाल तर आपल्यापेक्षा सफल व्यापाऱ्यापासून शिका. माणसाची परिस्थिती नेहमी बदलत असते त्यामुळे बुद्धिमान व्यक्ती नेहमी नव्या गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न करतो. अरकाद सांगतो कि स्थिर राहू नका, नेहमी थोडे थोडे पुढे सरकत रहा. आपले कर्ज यथासंभव चुकवत रहा. आपल्या परिवारासाठी नेहमी प्रगतीपुरक विचार करत रहा. अनावश्यक खर्च नियंत्रित करत रहा. This is somewhat different marathi money quotes but it has much potential to enhance your future earning.

ह्या पुस्तकाच्या पुढील प्रकरणांत ‘संपत्तीचे पाच नियम’, ‘बॅबीलॉन मधील सावकारापासून काय गुण शिकावेत?’, ‘बॅबीलॉनच्या रुंद आणि मजबूत भिंतीपासून काय बोध घ्यावा?’, ‘बॅबीलॉनमधील उंटाच्या व्यापाऱ्याकडून काय शिकता येईल?’ , ‘बॅबीलॉन मधील मृदापत्र म्हणजे मातीच्या तुकड्यांवर लिहिलेले संपत्ती व्यवस्थापनाचे नियम Rules for money management काय होते?’ आणि ‘श्रीमंत अशा बॅबीलॉन चे वर्णन’ ह्याबद्दल लिहिले असून प्रत्येक भागात आर्थिक गोष्टींबाबत सुंदर बोधकथा आहेत. माझे आवडते हे पुस्तक गोष्टींच्या स्वरूपात लिहिले असल्याने कंटाळा येत नाही आणि वाचकावर सरळ टीका करत नसल्यामुळे दुसऱ्याला शिकवलेले ज्ञान वाचक सहज स्वतःवर सुद्धा लागू करून घेतील असे वाटते.

अशा Money quotes चा उपयोग आपल्या व्यवहारात करून घ्या आणि आर्थिक क्षेत्रात यशस्वी व्हा. स्वतःच्या पुस्तकसंग्रहात अवश्य असावे असे हे पुस्तक पैशांच्या नियमांना शिकवून जाते.

हे सुद्धा वाचा: me vachalele pustak in marathi – मी वाचलेले पुस्तक Retire Young Retire Rich

Similar Posts

3 Comments

 1. Good Summerized analysis of Books key points

 2. Prashant Pisalkar says:

  very good article

 3. Nice idea to summarize the book and helpful article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *