The Compound Effect Book

The compound effect book

The Compound Effect Book Summary

The Compound Effect -Jumpstart your income, your life, your success. Author – Darren Hardy.

The Compound Effect Book in brief
  • कंपाऊंड इफेक्ट म्हणजे लहान, कमी महत्वाच्या वाटणाऱ्या कृतींमधून मोठे निकाल किंवा बक्षीस मिळवण्याची रणनीती. The compound effect is the strategy of reaping huge rewards from small, seemingly insignificant actions.
  • जोपर्यंत तुम्ही एखादी गोष्ट/सवय मोजत नाही तोपर्यंत तुम्ही ती सुधारू शकत नाही. You cannot improve something until you measure it.
  • तुमच्या बाबतीत घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची 100 टक्के जबाबदारी नेहमी स्वतः घ्या.Always take 100 % responsibility for everything that happens to you.
The compounding effect

The Compound Effect Book

गुंतवणूक (Investing) विषयात Compounding ह्या शब्दाचे महत्व काय आहे? हे वाचकांना वेगळ्याने सांगायची गरज नाही. छोटी वाटणारी गोष्ट दीर्घ काळात लक्षणीय बदल घडवते.

ह्या Compound Return सारखेच एक पुस्तक नुकतेच मी वाचले. डॅरेन हार्डी ह्यांनी लिहिलेले The Compound Effect हे ते पुस्तक.

नावाप्रमाणेच The Compound Effect ह्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कृती, सातत्याने अंमलात आणल्याने, व्यवसाय आणि जीवनात, किती जबरदस्त परिणाम मिळू शकतात ? हे लेखकाने सांगितले आहे. मजेची गोष्ट ही आहे कि ह्या छोट्या कृती जर विकासाशी पूरक असतील तर जास्त विकास घेऊन येतात आणि आळस व कमी उत्पादनक्षम सवयींशी निगडित असतील तर जास्त नुकसान घेऊन येतात.

कदाचित हे सगळे होत असतांना बऱ्याच लोकांना आपल्याला असे निकाल (चांगले किंवा सुमार दर्जाचे) का मिळत आहेत ह्याचे अचूक कारण देखील कळत नसावे.

नेमके हेच कारण समजण्यासाठी The Compound Effect Book हे पुस्तक महत्वाचे ठरते.

The Compound Effect Book

पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच एक संदेश लिहिला आहे, No matter what you learn, what strategy or tactic you employ, success comes as the result of the Compound Effect.

159 पानांच्या ह्या पुस्तकात एकूण सहा प्रकरण आहेत.

  • Chapter 1: The COMPOUND EFFECT in Action
  • Chapter 2: Choices
  • Chapter 3: Habits
  • Chapter 4: Momentum
  • Chapter 5: Influences
  • Chapter 6: Acceleration

पुस्तक सुरु करण्याअगोदर लेखक परिचय मध्ये (Introduction) लिहितो कि मागील 40 वर्षांपासून मी व्यवसाय, सफल व्यावसायिक, यश, यशासाठी आवश्यक असणाऱ्या मानवी सवयी इत्यादींचा अभ्यास करत आहे. मी हजारो रुपये मोजून आणि रोज दिवसातील कित्येक तास घालवून ह्या सगळ्या गोष्टींवर काम केले आहे.

परिणामाअंती मला हेच समजले कि तुम्ही काहीही करत असाल, कितीही नाना प्रकारच्या युक्त्या करत असाल; तुम्हाला यश मिळते ते फक्त तुमच्या विचारांच्या आणि कृतीच्या Compounding Effect मुळेच.

लेखक पुढे लिहितो कि तुम्हाला यशासाठी नवीन माहितीची गरज नाही; तुम्हाला गरज आहे ती कृती करण्याच्या नवीन योजनेची.

The Compound Effect Book

The compounding effect

प्रकरण 1: The COMPOUND EFFECT in Action

बरेच लोक Compound effect च्या साध्या सोप्या नियमाला कमी समजतात.

जसे कि आठ दिवस पळण्याचा व्यायाम केल्यानंतर काही निकाल न दिसल्यास ते हा क्रम बंद करतात.

हे लोक विसरतात कि त्यांच्या लहान आणि नियमित क्रिया लांब वेळपर्यंत करत राहल्यास त्यांच्यात लक्षणीय बदल होईल.

Small, smart choices + Consistency + Time = RADICAL DIFFERENCE

ह्या प्रकरणातील तीन मित्रांची गोष्ट मला आवडून गेली. तीनही मित्र सोबतच लहानाचे मोठे झाले आहेत. सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती सुद्धा सारखीच.

तिघांनाही जवळसपास सारख्याच कमाईची नोकरी लागते आणि एकंदर तिघेही सारख्या स्थितीत असतात.

पहिला मित्र Larry आरामात जगतो. तो सगळे तेच करतो जे रोज करतो. कधी काही बदलत नाही अशी तक्रार करतो.

दुसरा मित्र Scott लहान-लहान चांगल्या सवयी लावून घेतो. तो रोज पुस्तकाची दहा पाने वाचतो. प्रेरणादायी वक्त्यांना ऐकतो किंवा माहितीपूर्ण वाचन करतो. व्यायामासाठी काही मिनिटे वेगळे काढतो. वगैरे वगैरे…

तिसरा मित्र Brad काही साधारण सवयी लावून घेतो. त्याने नुकताच एक मोठा दूरदर्शन संच विकत घेतला आहे, जेणेकरून तो आपले आवडते कार्यक्रम जास्तीत जास्त बघू शकेल.

आणि हो त्याने आपल्या घरीच एक छोटा बार सुरु केला कि ज्यामुळे तो आठवड्याच्या शेवटी कामाच्या व्यापातून थोडा दूर राहून काही आनंद घेऊ शकेल.

जास्त काही नाही फक्त तो आपल्या जगण्यात थोडे निवांत राहू इच्छितो.

The Compound Effect Book

पाच महिन्यानंतरही तिघांच्याही स्थितीत काही बदल दिसत नाही. दहा महिन्यांच्या काळानंतर सुद्धा लक्षणीय असा काही बदल दिसत नाही.

Larry त्याच गोष्टीत मग्न असतो. Scott ने आतापर्यंत काही पुस्तके वाचली असतात आणि काही चांगल्या सवयींवर त्याचा अभ्यास सुरु असतो. Brad देखील त्याच्या सवयींप्रमाणे जगत आनंद घेत असतो.

पण 25व्या महिन्यानंतर बदल दिसायला लागतो. 27 व्या महिन्यानंतर मोठा बदल जाणवतो आणि 31 व्या महिन्यानंतर जबरदस्त बदल नजरेस पडतो.

Brad लठ्ठ दिसतो तर Scott सडपातळ होतो. त्याचे वजन देखील प्रमाणात येते. Larry हा अगोदर जसा होता तसाच असतो; फक्त आता तो अधिक कंटाळतो.

Brad ने थोड्या थोड्या Calories वाढवत Scott पेक्षा बरेच जास्त वजन वाढवले असते.

Scott ने हजारो तास पुस्तके व नवीन ज्ञान मिळवण्यात गुंतवलेले असतात ते आता त्याला अधिक बढती मिळवून द्यायला मदत करू लागतात.

Larry मध्ये फार काही बदल घडत नाहीत.

ह्या कथेचा संदेश सरळ आहे. Compound Effect चा उपयोग कुणी आपल्या फायद्यासाठी करून घेतला तर जास्त फायदा होतो. कुणी त्याचा वापर नुकसानीच्या दिशेने केल्यास जास्त नुकसान होण्यास सुरु होते.

एका निश्चित काळानंतर Compound Effect चा योग्य वापर करणाऱ्या व्यक्तीला Overnight success मिळू लागते. ही वस्तुतः Overnight success नसते तर लहान लहान कार्यांना नियमित करत गेल्याने मिळणारे हे बक्षीस असते.

The compounding effect
प्रकरण 2: Choices

आपल्या निवडी आपल्याला प्रगती करण्यास मदत करतात किंवा कोणत्यातरी प्रकारचे नुकसान करण्यात देखील कारणीभूत ठरतात.

आपल्या निवडी आपले चांगले मित्र असतात आणि खराब शत्रू देखील असतात.

You make your choices and then your choices make you.

Luck is when opportunity meets preparation.

The complete formula for getting lucky: Preparation + Attitude + Opportunity + Action = Luck

ह्या प्रकरणात वरील सगळ्या गोष्टीवर लिखाण केले गेले आहे.

The Compound Effect Book

प्रकरण 3: Habits

हे प्रकरण सवयी कशा काम करतात ह्यावर आहे. ह्याच विषयावर मी आणखी काही पुस्तके वाचली आहेत.

Atomic habit by James Clear आणि Power of Habit by Charles Duhigg ही पुस्तके ह्याच विषयावर बरीच प्रभावशाली आहेत.

पैसा मंत्र ह्या Marathi Money Blog वर अशाच एका पुस्तकाची समीक्षा अगोदर लिहिल्या गेली आहे. वाचा: Mini habits book in marathi 

ह्याच विषयाशी थोड्या दुरून Who moved my cheese? हे पुस्तक सुद्धा संबंधित आहे.

प्रकरण 4,5 आणि 6: Momentum, Influences and Acceleration

“A journey of a thousand miles begins with one step” हे वाक्य आपण वाचले असेलच. Momentum चे सुद्धा असेच आहे.

It starts slow before it picks up steam.

The hardest part of momentum is the beginning. 

Influence: तुमचे मार्गदर्शक कोण? Garbage in, garbage out हे वाक्य लक्षात ठेवा.

Acceleration: Common things deliver common results. Do better than expected.

The compounding effect

The Compound Effect Book

थोडक्यात THE COMPOUND EFFECT हे पुस्तक जरी छोटे असले तरी दर्जेदार माहितीने परिपूर्ण आहे. THE COMPOUND EFFECT फक्त हे एक पुस्तक जरी कुणाच्या विकासात मार्गदर्शक सिद्ध झाले तरी त्यात नवल नसावे.

हे पुस्तक इंग्रजी हिंदी व मराठी भाषेत उपलब्ध आहे.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *