Best Marathi money quotes आवडत्या पुस्तकातील पैशांच्या गोष्टी

Best Marathi money quotes आवडत्या पुस्तकातील पैशांच्या गोष्टी

Marathi money quotes ह्या लेखात आज Richest man in Babylon ह्या पुस्तकाची समीक्षा बघूया. पैशांचे काही नियम असतात आणि ते पाळले तर पैसा तुमच्याकडे येतो आणि वाढतो सुद्धा. पैशांच्या गोष्टी पुस्तकातून समजत नाहीत असे बऱ्याच जणांचे मत असेल पण हे पुस्तक वाचल्याबर त्यांचा भ्रमनिरास होईल. हे छोटेसे पुस्तक तुम्हाला आर्थिक सवयींच्या Good Financial Habits खूप…

मी वाचलेले पुस्तक me vachalele pustak in marathi-Retire Young Retire Rich

मी वाचलेले पुस्तक me vachalele pustak in marathi-Retire Young Retire Rich

me vachalele pustak in marathi मी वाचलेले पुस्तक म्हणजे रॉबर्ट कियोसाकी लिखित Retire Young Retire Rich हे कुणाच्या आर्थिक विचारांबाबत एक डोळे उघडणारे पुस्तक म्हटले तरी चालेल. me vachalele pustak in marathi म्हणजे Robert Kiyosaki लिखित हे पुस्तक Rich Dad Poor Dad ह्या पुस्तकाचा उन्नत भाग आहे आणि आपल्या विचारांचा संपत्तीशी कसा संबंध असतो हे…

My Favorite Book Essay in Marathi- कॅश फ्लो क्वाड्रंट

My Favorite Book Essay in Marathi- कॅश फ्लो क्वाड्रंट

पुस्तकांचे विश्व हे एक खरंच वेगळे जग असते. My Favorite Book Essay in Marathi म्हटले तर वेगवेगळ्या वाचकांचे वेगवेगळे पुस्तके असतील. आर्थिक साक्षरतेवर (Financial Literacy) असलेले कॅश फ्लो क्वाड्रंट cash flow quadrant हे माझे My Favorite Book Essay in Marathi. आर्थिक क्षेत्रातील यश हे बऱ्यापैकी कुणाच्या ह्या क्षेत्रातील सवयींवर अवलंबून असते आणि ह्या सवयी एका…

मला आवडलेले पुस्तक “सिक्रेट्स ऑफ द मिलियनेअर माईंड” (हिंदी)

मला आवडलेले पुस्तक “सिक्रेट्स ऑफ द मिलियनेअर माईंड” (हिंदी)

मला आवडलेले पुस्तक ह्या लेखात आज अजून एका छान पुस्तकाची ओळख करून घेऊया. “Secrets of the Millionaire Mind” हे मूळ इंग्रजी पुस्तक भाषांतरित स्वरूपात हिंदी आणि मराठी मध्ये उपलब्ध आहे. मला आवडलेले पुस्तक- पुस्तकाचे नावात जरी मिलियनेअर शब्द वापरला असला तरी हे पुस्तक वैयक्तिक अर्थकारणात सर्वसाधारण व्यक्तीसाठी तेवढेच महत्वाचे आहे. प्रस्तावनेतच लेखक टी हार्व एकर म्हणतात कि…

Investment Book in Marathi-मला आवडलेले पुस्तक – Stocks  to  Riches (इंग्लिश)

Investment Book in Marathi-मला आवडलेले पुस्तक – Stocks to Riches (इंग्लिश)

मला आवडलेले पुस्तक Investment book in marathi, investment planning book in marathi वाचल्याने गुंतवणूक क्षेत्रात शिकतांना मला फायद्याचेच ठरले. मला आवडलेले पुस्तक Investment book in marathi or investment planning book in marathi ह्या शीर्षकाखाली एका चांगल्या इंग्रजी पुस्तकाची मराठीमध्ये समीक्षा बघूया. share market आणि investment वर अनेक पुस्तके बाजारात उपलब्ध आहेत पण Behavioral Finance म्हणजे गुंतवणूक करताना…

Rich Dad Poor Dad in Marathi – रिच डॅड पुअर डॅड

Rich Dad Poor Dad in Marathi – रिच डॅड पुअर डॅड

Financial Literacy समजण्यासाठी Rich Dad Poor Dad in Marathi हे पुस्तक एक उत्कृष्ट पुस्तक आहे. ह्या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जगमान्य असलेल्या ” नोकऱ्यांसाठी शिकणे व त्यातून पैसे कमावणे” असल्या विचारांना ह्या पुस्तकाने कडवे आव्हान दिले आहे. ह्यात लेखकाने दोन भिन्न व्यक्तींकडून (Rich Dad आणि Poor Dad) मिळालेली पैशांबद्दलची भिन्न शिकवण सांगितली आहे. माझ्या अर्थविषयक वाचलेल्या…

Who moved my cheese marathi translation-वेळेनुसार कसे बदलावे ह्यावर छान पुस्तक

Who moved my cheese marathi translation-वेळेनुसार कसे बदलावे ह्यावर छान पुस्तक

Favorite marathi Book ह्या पुस्तकांच्या समीक्षा लेखांच्या मालिकेत Who moved my cheese marathi translation ह्या पुस्तकाची थोडी माहिती बघूया. हे पुस्तक जरी दैनंदिन जीवनातील छोट्या बदलांवर असले तरी ह्या पुस्तकाच्या साहाय्याने आपण बदलत्या वेळेनुसार आर्थिक क्षेत्रात कसे बदल होत आहेत आणि त्यासाठी आपण कसे तयार राहावे ह्याची एक भविष्यदृष्टी बघू शकतो. काही दिवसांअगोदर मी एक…

Mini habits book in marathi

Mini habits book in marathi

Mini habits book in marathi हे जरी रचनात्मक सवयी कशा लावून घ्याव्या? ह्यावर असले तरी Investment habits विषयात सुद्धा ह्याचा नक्कीच फायदा होतो. Investment habits किंवा गुंतवणूक विषयात मला काही समजत नाही अशा वाक्यांना जर आपल्याला बदलायचे असेल तर ह्या क्षेत्रातील छोट्या छोट्या सवयी small habits हळू हळू आपल्यात बाणवाव्या लागतील. ह्यावर अगदीच सोप्या शब्दात…